ไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการใหม่ นักวิชาการวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 2

Gallery :: ไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการใหม่ นักวิชาการวัฒนธรรม
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นำโดย นายเอกอมร  มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ข้าราชการใหม่ นักวิชาการวัฒนธรรม ไหว้ศาลเพื่อความเป็นสิริมงคลในการมาปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 
วันที่ : 2 ธันวาคม 64   View : 23