ร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองจันทร์ นายอิศรา โพธิ์เงิน


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ร่วมต้อนรับนายอำเภอเมืองจันทร์ นายอิศรา โพธิ์เงิน
วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ร่วมต้อนรับจ่าเอกอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอเมืองจันทร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองจันทร์ โดยได้สักการะ พระพุทธเจ้าใหญ่ (พระเจ้าพืด) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และพระธาตุเมืองจันทร์ เพื่อความเป็นศิริมงคล
วันที่ : 28 พฤษภาคม 64   View : 53