เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-603076
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00007
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00206
เดือนก่อน 00561
ปีนี้ 02727
ปีก่อน 04921
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  โครงการขยะเปียกRE-X-RAY - 27 ก.พ. 2567(ดู 169) 
  จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - 31 ธ.ค. 2566(ดู 260) 
  จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ - 30 พ.ย. 2566(ดู 255) 
  จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - 31 ต.ค. 2566(ดู 249) 
  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 และมกราคม - กันยายน 2567 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568 - 9 ต.ค. 2566(ดู 435) 
  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน2567 - 9 ต.ค. 2566(ดู 375) 
  จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  - 30 ก.ย. 2566(ดู 244) 
  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อ อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ - 29 ส.ค. 2566(ดู 461) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ - 24 ส.ค. 2566(ดู 348) 
  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อ พิจารณากลั่นกรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - 23 ส.ค. 2566(ดู 338) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - 10 ส.ค. 2566(ดู 317) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 23 มิ.ย. 2566(ดู 371) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ - 17 ก.พ. 2566(ดู 491) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 22 ธ.ค. 2565(ดู 384) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - 29 เม.ย. 2567(ดู 22) 
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง - 25 มี.ค. 2567(ดู 22) 
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - 25 มี.ค. 2567(ดู 29) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - 11 มี.ค. 2567(ดู 95) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบล หนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ก.พ. 2566(ดู 519) 
  ประกาศ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบลหนองใหญ่ เทศบา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีละเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling) - 31 ม.ค. 2566(ดู 355) 
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 31 ม.ค. 2566(ดู 426) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุเมืองจันทร์ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองใหญ่ มี ขนาดพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding) - 20 ก.พ. 2566(ดู 401) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบล งใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองนทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (e-bidding) - 20 ก.พ. 2566(ดู 416) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ชุมชนตำบล งใหญ่ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองนทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ bidding) - 30 พ.ย. 542(ดู 416) 
  ซื้อบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  ซื้อสายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-03
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-01
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-03
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,882 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,410 ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดคอนกรีต ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 1,882 เมตร เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-05-03
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-23
  จ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านแกงเลี้ยว หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-28

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (ดู 122)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เนื่องในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณ "รางวัลไทย" รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศแห่งปี ๒๕๖๗ สาขาการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการหนึ่งล้านเก้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไท (ดู 56)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านหนองผำ หมู่ที่ 2 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (ดู 112)

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (ดู 106)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy (ดู 483)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

จับตาโรคฝีดาษลิง (Monkeypox)ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเตือนให้พวกเราเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) จากกรณีที่สหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเพิ่มจาก 4 คน รวมเป็น 7 คนในช่วงที่ผ่านมานั้น โรคฝีดาษลิงไม่ใช่โรคใหม่ (ดู 639)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 652)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานทีเช็คอินเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 514)

จุดเช็คอินเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 458)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (ดู 109)

ข้าวอินทรีย์ (ดู 477)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี : [29 เม.ย. 2567]
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี : [29 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแลประพฤติมิชอบ : [23 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) : [29 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy : [25 มี.ค. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาน No Gift Policy : [25 มี.ค. 2567]
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [25 มี.ค. 2567]
  แผนอัตรากำลัง : [25 มี.ค. 2567]
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : [25 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร