เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-603076
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000004
วานนี้ 000006
เดือนนี้ 000006
เดือนก่อน 000194
ปีนี้ 002341
ปีก่อน 004075
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 27 มิ.ย. 65(ดู 0) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 ก.ย. 64(ดู 134) 
  คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่ - 16 ส.ค. 64(ดู 197) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔  - 11 ส.ค. 64(ดู 179) 
  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ - 11 ส.ค. 64(ดู 147) 
  สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ - 4 ส.ค. 64(ดู 133) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย - 1 ต.ค. 63(ดู 110) 

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี๒๕๖๕ (LPA) (ดู 3)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จัดประชุมประชาคมตำบลหนองใหญ่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาห้าปี ( ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) และเรื่องการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาครัฐและมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเ (ดู 3)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

จับตาโรคฝีดาษลิง (Monkeypox)ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเตือนให้พวกเราเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) จากกรณีที่สหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเพิ่มจาก 4 คน รวมเป็น 7 คนในช่วงที่ผ่านมานั้น โรคฝีดาษลิงไม่ใช่โรคใหม่ (ดู 1)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 217)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานทีเช็คอินเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 25)

จุดเช็คอินเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 28)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

"สบู่แฮนด์เมด"สูตรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 2)

ข้าวอินทรีย์ (ดู 2)

ดาวน์โหลดใหม่

  แนวทางการให้เทศบาลต าบลหนองใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2665 : [29 เม.ย. 65]
  แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [29 เม.ย. 65]
  รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [26 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ6เดือน-1ตุลคม2564-31-มีนาคม2565 : [25 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน : [8 เม.ย. 65]
  แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 : [15 มี.ค. 65]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31มีนาคม 2565) : [15 มี.ค. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2565 : [15 มี.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร