เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร 045-603076
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000019
วานนี้ 000013
เดือนนี้ 000045
เดือนก่อน 000439
ปีนี้ 003188
ปีก่อน 004075
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๕ - 27 มิ.ย. 2565(ดู 26) 
  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 27 มิ.ย. 2565(ดู 19) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 ก.ย. 2564(ดู 157) 
  คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่ - 16 ส.ค. 2564(ดู 288) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระที่ ๑ รับหลักการ และโอนประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๔  - 11 ส.ค. 2564(ดู 204) 
  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ - 11 ส.ค. 2564(ดู 171) 
  สภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แจ้งนัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ - 4 ส.ค. 2564(ดู 162) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิว Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษกว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร น้าเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรื - 18 ก.ค. 2565(ดู 27) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - 30 มิ.ย. 2565(ดู 15) 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 - 19 พ.ย. 2564(ดู 41) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 9 ก.ย. 2564(ดู 40) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรรีตเสริมเหล็ก บ้านอะลาง หมูที่ 3-บ้านบก ตำบลเมืองจันทร์ - 3 มี.ค. 2564(ดู 185) 
  ประกวดราคาจ้าง-บ้านเขวา-ม.8-บ้านแต้ - 29 ธ.ค. 2563(ดู 195) 
  ประกวดราคาจ้างบ้านปลาซิวน้อย-ม.9-บ้านหนองหว้า - 29 ธ.ค. 2563(ดู 168) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๙๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ดู 9)

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ฟื้นฟูแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ (ดู 9)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

จับตาโรคฝีดาษลิง (Monkeypox)ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเตือนให้พวกเราเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) จากกรณีที่สหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิงเพิ่มจาก 4 คน รวมเป็น 7 คนในช่วงที่ผ่านมานั้น โรคฝีดาษลิงไม่ใช่โรคใหม่ (ดู 16)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 239)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานทีเช็คอินเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 58)

จุดเช็คอินเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 53)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

"สบู่แฮนด์เมด"สูตรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ (ดู 17)

ข้าวอินทรีย์ (ดู 27)

ดาวน์โหลดใหม่

  แนวทางการให้เทศบาลต าบลหนองใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2665 : [29 เม.ย. 2565]
  แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [29 เม.ย. 2565]
  รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [26 เม.ย. 2565]
  รายงานผลการดำเนินงานรอบ6เดือน-1ตุลคม2564-31-มีนาคม2565 : [25 เม.ย. 2565]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน : [8 เม.ย. 2565]
  แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 : [15 มี.ค. 2565]
  ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31มีนาคม 2565) : [15 มี.ค. 2565]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2565 : [15 มี.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร