เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข้าวอินทรีย์


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้รับการรับรอง
- รับรองมาตรฐานGAP 170 ครัวเรือน พื้นที่ 1,405 ไร่
- รับรองข้าวอินทรีย์(Organic) 101 ครัวเรือน 750 ไร่
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564   View : 219