เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   20 ก.พ. 2566 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2565 160
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4   3 ต.ค. 2562 213
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3   3 ก.ค. 2562 214
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2   5 เม.ย. 2562 214
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1   4 ม.ค. 2562 217