เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กิจกรรม Big cleaning day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 6 เม.ย. 2566 14
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และส่งมอบบ้านตามโครงการกองทุนผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ 3 เม.ย. 2566 19
ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด 30 มี.ค. 2566 29
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 30 มี.ค. 2566 39
กิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕๖๖" 17 มี.ค. 2566 15
พิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารน้ำใต้ดิน 17 มี.ค. 2566 13
รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2565 3 มี.ค. 2566 23
ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 1 มี.ค. 2566 60
การฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน 28 ก.พ. 2566 21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 20 ก.พ. 2566 14
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ปี พ.ศ. 2566 - 25670 14 ก.พ. 2566 5
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 66 14 ก.พ. 2566 5
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ก.พ. 2566 13
รางานผลการดำเนินประจำปี 16 ม.ค. 2566 2
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟราสติกรหัสสายทาง ศก.ถ.198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า)หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตรยาว 1,858 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เ 13 ม.ค. 2566 44
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 3 ม.ค. 2566 14
การจัดทำแนวปฏิบัติ (Do's & Don'ts) 3 ม.ค. 2566 19
แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 31 ต.ค. 2565 9
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 21 ต.ค. 2565 4
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 7 ต.ค. 2565 6
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 มิ.ย. 2565 92
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติการควบคุม/ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง วันที่ ๗ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 7 มิ.ย. 2565 89
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 พ.ค. 2565 96
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 30 เม.ย. 2565 96
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 31 มี.ค. 2565 123
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 28 ก.พ. 2565 119
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 31 ม.ค. 2565 147
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (งบอุดหนุน) 21 พ.ค. 2564 1230
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลาซิว-ม.1 8 พ.ย. 2560 350
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 31 พ.ค. 2560 85