เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 และมกราคม - กันยายน 2567 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568 9 ต.ค. 2566 78
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน2567 9 ต.ค. 2566 48
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับ นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่ 29 ก.ย. 2566 63
ประจัดตั้งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 8 ส.ค. 2566 83
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออก 7 ก.ค. 2566 115
กิจกรรม Big cleaning day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 6 เม.ย. 2566 95
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และส่งมอบบ้านตามโครงการกองทุนผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ 3 เม.ย. 2566 116
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 มี.ค. 2566 61
ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด 30 มี.ค. 2566 135
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 30 มี.ค. 2566 110
กิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕๖๖" 17 มี.ค. 2566 162
พิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารน้ำใต้ดิน 17 มี.ค. 2566 76
รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2565 3 มี.ค. 2566 87
ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 1 มี.ค. 2566 125
การฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน 28 ก.พ. 2566 79
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 28 ก.พ. 2566 45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 20 ก.พ. 2566 72
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ปี พ.ศ. 2566 - 25670 14 ก.พ. 2566 68
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 66 14 ก.พ. 2566 66
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ก.พ. 2566 65
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 ม.ค. 2566 46
รางานผลการดำเนินประจำปี 16 ม.ค. 2566 52
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟราสติกรหัสสายทาง ศก.ถ.198-08 บ้านโนนดู่(โคกม้า)หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 4 เมตรยาว 1,858 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,432 เมตร เ 13 ม.ค. 2566 95
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 3 ม.ค. 2566 63
การจัดทำแนวปฏิบัติ (Do's & Don'ts) 3 ม.ค. 2566 73
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 ธ.ค. 2565 49
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 พ.ย. 2565 48
แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 31 ต.ค. 2565 69
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 31 ต.ค. 2565 58
รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 21 ต.ค. 2565 60