เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 3 มิ.ย. 2567 5
โครงการขยะเปียกRE-X-RAY 27 ก.พ. 2567 183
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 ธ.ค. 2566 278
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 30 พ.ย. 2566 274
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 ต.ค. 2566 264
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2566 และมกราคม - กันยายน 2567 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2568 9 ต.ค. 2566 456
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอเชิญผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ ยื่นเอกสารลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน2567 9 ต.ค. 2566 399
จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 30 ก.ย. 2566 256
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับ นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่ 29 ก.ย. 2566 291
ร่วมข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 29 ก.ย. 2566 40
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 ส.ค. 2566 49
ประจัดตั้งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 8 ส.ค. 2566 152
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 ก.ค. 2566 63
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออก 7 ก.ค. 2566 220
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 30 มิ.ย. 2566 49
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 พ.ค. 2566 50
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 ชำระภายใน 1 กรกฎาคม 2566 ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ชำระได้ที่กองคลังการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หรือผ่าน e-service (www.tumbonnongyai.go.th) ธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี 014-3926-69-292 ชื่อบัญชีเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ต 12 พ.ค. 2566 2
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 3 พ.ค. 2566 3
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2566 30 เม.ย. 2566 55
กิจกรรม Big cleaning day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 6 เม.ย. 2566 182
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-service ผ่านระบบการให้บริการช่องทางออนไลน์เว็บไซต์หน่วยงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 4 เม.ย. 2566 2
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และส่งมอบบ้านตามโครงการกองทุนผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ 3 เม.ย. 2566 230
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังฟางข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน ฝุ่นpm2.5 บรรเทาภาวะโลกร้อน และไฟลามทุ่ง ทั้งนี้จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุมาจากการเผาตอซังและเศษพืชในไร่นา รวมทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป การเผาตอซังมีผลเสียมากกว่าผลดี เ 3 เม.ย. 2566 2
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 31 มี.ค. 2566 120
ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด 30 มี.ค. 2566 226
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 30 มี.ค. 2566 179
กิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕๖๖" 17 มี.ค. 2566 296
พิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารน้ำใต้ดิน 17 มี.ค. 2566 133
รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2565 3 มี.ค. 2566 155
ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 1 มี.ค. 2566 190