เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติติสมเด็จพระเจ้าพี่..... วันที่ 6 พ.ค. 2566 (ดูู 33)

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่สนธิกำลัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบ น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่สนธิกำลัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบน้ำบริเวณน้ำหนองแสง บ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ไป หนองแกงเลี้ยว บ้านแกงเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบร..... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 39)

อบรมโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางพงษ์สุดา ผลสุข รอง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อปพร. อสม. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหม..... วันที่ 21 เม.ย. 2566 (ดูู 30)

ร่วมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลาซิว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางสาวปรียนันท์ มะโนรัตน์ นักวิชาการศึกษารักษาการหัวหน้ากองการศึกษาพร้อมคณะครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ๒ แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลาซิว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสาด เข้าร่วมการนิเท..... วันที่ 20 เม.ย. 2566 (ดูู 32)

ประชุมซักซ้อมคณะกรรมการบริหาร สัญญา ๑.กรรมการตรวจรับงานจ้างหรือพัสดุ ๒.ช่างควบคุมงาน วิศวกร ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุมซักซ้อมคณะกรรมการบริหาร สัญญา ๑.กรรมการตรวจรับงานจ้างหรือพัสดุ ๒.ช่างควบคุมงาน วิศวกร ๓.เจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการ ๑.การก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโคกม้า ม.๑..... วันที่ 20 เม.ย. 2566 (ดูู 25)

ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ณ วัดเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดย ดร.เอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะนางรำจากตำบลหนองใหญ่ ร่วมงานสืบสานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ โดยในงานมีนายนพ พงษ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการ..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 15)

ร่วมพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดแกงเลี้ยวตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดแกงเลี้ยวตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวั..... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 17)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมแสดงใน งานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรม วัดเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ (ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์) นำคณะนางรำตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมแสดงใน งานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรม วัดเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 30)

พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าป้อมตำรวจทางเข้าบ้านหนองดุม หมูที่๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น นายอภิสิทธ์ จันทร์นวล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทน นายอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 16)

อบรมโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะบริหาร สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้อง..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 20)

โครงการให้ความด้านกฎหมาย

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะบริหาร สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมโครงการให้ความด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 8)

กิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ หอประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์จัง หวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ กิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ หอปร..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 18)

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทษบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผูู้บริการข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บริเวณหน้..... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 27)

ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลหนองใหญ่ทุกครัวเรือน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์

ข่าวเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด **************************************************************** ตามที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจประประจำปี ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร..... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 25)

ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรเกื้อหนุนปันบุญปันรัก ณ วัดศรีอะลางรัตนาราม ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอดิศักดิ์ นามวงค์ นายอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี พระมหาสำราญ สุเมโธ เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่(ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์) นายแท่ง สระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน หัวหน้าส่วนร..... วันที่ 21 มี.ค. 2566 (ดูู 43)

การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามแผนบริการยืนยันตัวตนสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอเมืองจันทร์

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องชาวตำบลหนองใหญ่ #เรื่อง #การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ตามแผนบริการยืนยันตัวตนสวัสดิการแห่งรัฐ #อำเภอเมืองจันทร์ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอำเภอเมืองจันทร์ ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยตำบลหนองใหญ่ สามารถยืน..... วันที่ 17 มี.ค. 2566 (ดูู 19)

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕'๖๖"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนายชาตรี ตราวนิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕'๖๖" โดย อบจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการรวบ..... วันที่ 16 มี.ค. 2566 (ดูู 46)

นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประชุมข้อราชการสำคัญ และมอบนโยบายการทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประชุมข้อราชการสำคัญ และมอบนโยบายการทำงาน ณ หอประชุมอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 16 มี.ค. 2566 (ดูู 23)

ดำเนินการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำห้วยทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ แก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โรงพยาบาลเมืองจันทร์และชุมชนตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนายแท่ง สุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ป้องกันบรรเทาสารภัยเทศบาลตำบลหนองใหญ่และ ป้องกันบรรเทาสารภัยองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน กองช่าง ดำเนินการสูบน้ำจากสถานีสูบน..... วันที่ 13 มี.ค. 2566 (ดูู 13)

ประชุมซักซ้อมพร้อมเตรียมความพร้อมสูบน้ำจาก สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยทับทันอำเภอเมืองจันทร์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายนิรุดแสงสว่าง เจ้าหน้าที่สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยทับทันอำเภอเมืองจันทร์ อบต.ตาโกน ประชุมซักซ้อมพร้อมเตรียมความพร้อมสูบ..... วันที่ 10 มี.ค. 2566 (ดูู 20)