เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 98

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมพลังปกป้องและแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแต่งกายสุภาพ หรือใส่เสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ เพื่อร่วมแสดงพล

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมพลังปกป้องและแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแต่งกายสุภาพ หรือใส่เสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ เพื่อร่..... วันที่ 19 ก.พ. 2567 (ดูู 13)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ..... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 8)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่บริการเทศบาลตำบลหนองใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่บริการเทศบาลตำบลหนองใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นท..... วันที่ 9 ก.พ. 2567 (ดูู 4)

ร่วมแถลงข่าว วิ่งการกุศล เพื่อน้อง “ บ้านเมืองจันทร์ สคูล รัน BMCS MINI MARATHON 2024

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ร่วมแถลงข่าว วิ่งการกุศล เพื่อน้อง “ บ้านเมืองจันทร์ สคูล รัน BMCS MINI MARATHON 2024 โดยในพิธีมีนายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้จัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ณ วัดบ้านเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร..... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 72)

กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็..... วันที่ 12 ม.ค. 2567 (ดูู 95)

พิธีไหว้ปู่ตา พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดย นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมพิธีไหว้ปู่ตา พระพรห..... วันที่ 5 ม.ค. 2567 (ดูู 50)

ร่วมงานประจำปี สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2567 กิจกรรมการเดินแบบ นุ่งผ้าไทยใส่แล้วสนุก ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2567 นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางปราริษา  สุแก้ว ร่วมงานประจำปี สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2567 กิจกรรมการเดินแบบ  นุ่งผ้าไทยใส่แล้วสนุก ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 3 ม.ค. 2567 (ดูู 21)

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ ๓๖๕ วัน ขับขี่ปลอดภัย ๗ วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสามแยกบ้านหนองดุม หมูที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ สภ.เมืองจันท..... วันที่ 29 ธ.ค. 2566 (ดูู 35)

พิธีปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬา ตำบลหนองใหญ่ (ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการพนักงานล..... วันที่ 28 ธ.ค. 2566 (ดูู 55)

พิธีเปิด มหกรรมการแข่งขันกีฬา ตำบลหนองใหญ่ (ต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติจาก นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชาญวิโรจน์ ขันทอง สมาชิกสภาองค์กบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนนายอาสพลธ์ สรรณ์ไตร สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย โดยมีนายเอกอมร มะโน..... วันที่ 25 ธ.ค. 2566 (ดูู 46)

แชมป์โลกกีฬาเทคบอล ร่วมลงแข่งขันกีฬา ตำบลหนองใหญ่ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 22 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

แชมป์โลกกีฬาเทคบอล ร่วมลงแข่งขันกีฬา ตำบลหนองใหญ่ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 22 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566       น้องนิด สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ แชมป์โลกกีฬาเทคบอล ร่วมลงแข่งขันมหกรรมการแข่งขันกีฬา ตำบลหนองใหญ่ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21-..... วันที่ 22 ธ.ค. 2566 (ดูู 19)

มหกรรมการแข่งขันกีฬา ตำบลหนองใหญ่ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2566 ณ สนามโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมชม ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจนักกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลาซิว ศูน..... วันที่ 21 ธ.ค. 2566 (ดูู 14)

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธาน พร้อมด้วยอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธาน พร้อมด้วยอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ทุกประเภทกีฬา ในการแข่งขันกีฬาตำบลหน..... วันที่ 20 ธ.ค. 2566 (ดูู 45)

ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร "ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ KUML" ณ แปลงนาสาธิตบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติจาก นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์ มอบหมายนายอภิสิทธ์ จันทร์นวล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่..... วันที่ 19 ธ.ค. 2566 (ดูู 42)

ประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ..... วันที่ 14 ธ.ค. 2566 (ดูู 41)

ร่วมงาน ๓๑ ปี ฮุงเฮือง เมืองจันทร์ เทราะมอไฮ งานประจำปี ของดีอำเภอเมืองจันทร์ ระหว่าง ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงท้องถิ่นท้องที่ การประกวดร้องเพลงประเภทประชาชนทั่วไป

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมงาน ๓๑ ปี          ฮุงเฮือง เมืองจันทร์ ..... วันที่ 10 ธ.ค. 2566 (ดูู 39)

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปี อำเภอเมืองจันทร์ ๓๑ ปีฮุงเฮือง "เมืองจันทร์เทราะมอไฮ"

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบลาตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศมบาลตำบลหนองใหญ่ คณะบริหาร สท. ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมงานประจำปี อำเภอเมืองจันทร์ ๓๑ ปีฮุงเฮือง "เมืองจันทร์เทราะมอไฮ"  โดยในพิธีมี นายนพ พ..... วันที่ 9 ธ.ค. 2566 (ดูู 16)

เข้าร่วมงาน ๓๑ ปี ฮุงเฮือง เมืองจันทร์ เทราะมอไฮ งานประจำปี ของดีอำเภอเมืองจันทร์ ระหว่าง ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม การประกวดธิดาเมืองจันทร์ การเดินแบบผ้าอัตลักษณ์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมงาน ๓๑ ปี  ฮุงเฮือง เมืองจันทร์ เทราะมอไฮ งานประจำปี ของดีอำเภอเมืองจันทร์  ..... วันที่ 9 ธ.ค. 2566 (ดูู 16)

เข้าร่วมงาน ๓๑ ปี ฮุงเฮือง เมืองจันทร์ เทราะมอไฮ งานประจำปี ของดีอำเภอเมืองจันทร์ ระหว่าง ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม แล่นเอาบุญ เบิ่งแย่งแบ่งปัน

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมงาน ๓๑ ปี ฮุงเฮือง เมืองจันทร์ เทราะมอไฮ งานประจำปี ของดีอำเภอเมืองจันทร์  ระหว่า..... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 48)

ร่วมกิจกรรมงานประจำปีอำเภอเมืองจันทร์ " เมืองจันทร์เทราะมอไฮ ครั้งที่ ๔"

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์มอบหมายนายอภิสิทธ์ จันทร์นวล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ สมาชิสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองจันทร์ ข้าราชการ ..... วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (ดูู 45)