เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายการทำงาน ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายสุพิศ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายจำรัส บุปผา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมประ..... วันที่ 3 ก.ค. 2567 (ดูู 73)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อโอนงบประมาณแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล..... วันที่ 28 มิ.ย. 2567 (ดูู 78)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองใหญ่และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองใหญ่และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการเทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ CG CM อสม. ข้าราชการ พนักงาน ลู..... วันที่ 27 มิ.ย. 2567 (ดูู 9)

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร นายจำรัส บุบผา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะกรรมการตรวจงาน นายบุญเลี้ยง สุทธปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง นายชานน รอดชัยภูมิ นายช่างโยธาปฏิบัติงา

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร นายจำรัส บุบผา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะกรรมการตรวจงาน นายบุญเลี้ยง สุทธปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง นายชานน รอดชัยภูมิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนว..... วันที่ 21 มิ.ย. 2567 (ดูู 13)

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดย นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้ งานป้องกันบรรเทาสารภัย โดยนายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำรถบรรทุกน้ำอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลเ

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดย นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้ งานป้องกันบรรเทาสารภัย โดยนายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำรถบรรทุกน้ำอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ อาค..... วันที่ 19 มิ.ย. 2567 (ดูู 13)

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดย นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้ งานป้องกันบรรเทาสารภัย โดยนายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำรถบรรทุกน้ำอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลเ

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ โดย นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้ งานป้องกันบรรเทาสารภัย โดยนายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำรถบรรทุกน้ำอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ อาค..... วันที่ 18 มิ.ย. 2567 (ดูู 8)

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนประจำปี ๒๕๖๗ โดยทีม

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนประจำปี ๒๕๖๗ โดยทีมวิทยากรจากประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่ม..... วันที่ 18 มิ.ย. 2567 (ดูู 14)

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายจำรัสบุบผา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน นายพรประดิษฐ์ เมืองจันทร์ ภารโรง นายต่อศักดิ์

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายจำรัสบุบผา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน นายพรประดิษฐ์ เมืองจันทร์ ภารโรง นายต่อศักดิ์ แพงศรี พนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่นายพีรวัส การั..... วันที่ 17 มิ.ย. 2567 (ดูู 10)

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายจำรัสบุบผา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน นายต่อศักดิ์ แพงศรี พนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นาย

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายจำรัสบุบผา หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายศุภรัตน์ สอนศิริ จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน นายต่อศักดิ์ แพงศรี พนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นายธวัชชัย ศรีสุโน พนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ลงพื..... วันที่ 14 มิ.ย. 2567 (ดูู 15)

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายสุพิศ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่เข

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.เทศบาลตำบลหนองใหญ่นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายสุพิศ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่เข้าร่วมโครงการนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เกื้อหนุนปันบ..... วันที่ 14 มิ.ย. 2567 (ดูู 12)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเท

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยในพิธีมี นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมา..... วันที่ 28 พ.ค. 2567 (ดูู 29)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ประจำปีประมาณ ๒๕๖๗ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ งานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นางสาวปรียนันท์ มะโนรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวย..... วันที่ 1 เม.ย. 2567 (ดูู 23)

ประชุมจัดทำแผนงานวันที่สอง เพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระราชาอุปถัมภ์ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) สภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยเอกอมร มะโนรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายสุพิศ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่พร้อม นายจำรัส บุบผา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่รักษาการแทนปลัดเทศบ..... วันที่ 28 มี.ค. 2567 (ดูู 19)

ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร เกื้อหนุน ปัญบุญ ปันรักและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"ณ วัดแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายณรงค์กร เผื่อแผ่ นายอำเภอเมือวจันทร์เป็นประธานในพิธี พร้อมนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นายแท่ง สุระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หั..... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 21)

ประชุมจัดทำแผนงานเพื่อเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระราชาอุปถัมภ์ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.เทศบาลตำบลหนองใหญ่ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) สภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยเอกอมร มะโนรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อม คณะบริหาร เจ้าหน้าสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน(สสน.) สภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารจัดการน้..... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 21)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ข้า..... วันที่ 25 มี.ค. 2567 (ดูู 191)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ร่วมกับป้องกันบรรเทาสารภัยเขต ๑๓ อุบลราชธานี ฯ สนธิกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบน้ำบริเวณหนองแสงบ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ ไปหนองแกงเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำอุ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ งานป้องกันบรรเทาสารภัย เทศบาลตำบลหนองใหญ่ร่วมกับป้องกันบรรเทาสารภัยเขต ๑๓ อุบลราชธานี ฯ สนธิกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบน้ำบริเวณหนองแสงบ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ ไปหนองแกงเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งการขาดแคล..... วันที่ 25 มี.ค. 2567 (ดูู 17)

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เนื่องในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณ "รางวัลไทย" รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศแห่งปี ๒๕๖๗ สาขาการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการหนึ่งล้านเก้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไท

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เนื่องในโอกาสรับรางวัลเกียรติคุณ "รางวัลไทย" รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศแห่งปี ๒๕๖๗ สาขาการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการหนึ่งล้านเก้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายเอกอมร มะโ..... วันที่ 22 มี.ค. 2567 (ดูู 89)

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบน้ำบริเวณน้ำหนองตุ บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ไป หนองโรงพยาบาลเมืองจันทร์ บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในโรงพยาบาลเมืองจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่สนธิกำลัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบน้ำบริเวณน้ำหนองตุ บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ไป หนองโรงพยาบาลเมืองจันทร์  บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง..... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 58)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.เทศบาลตำบลหนองใหญ่ งานป้องกันบรรเทาสารภัย โดยการนำของนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร นางพงษ์สุดา ผลสุข รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล..... วันที่ 20 มี.ค. 2567 (ดูู 114)