เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับ นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับ นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่ โดย นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ โอนย้ายไปองค์การบริหารส่วนตำบ..... วันที่ 29 ก.ย. 2566 (ดูู 3)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าอ้น หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนายสำราญ อุดม ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าอ้น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านป่าอ้น หมู่ที่ ๗ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โค..... วันที่ 27 ก.ย. 2566 (ดูู 6)

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษโดยสถาบันพัฒนาฝึกฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จัดฝึกอบรม โครงการสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายเอกอมร มะโนรัตน์ น

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ จังหวัดศรีสะเกษโดยสถาบันพัฒนาฝึกฝีมือแรงงาน ๓๘ ศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จัดฝึกอบรม โครงการสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมด..... วันที่ 26 ก.ย. 2566 (ดูู 6)

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสำราญ อุดม ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าอ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ป

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสำราญ อุดม ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าอ้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านป่าอ้น หมู่ที่ ๗ ร่วมพิธีเปิดโครงการ..... วันที่ 26 ก.ย. 2566 (ดูู 3)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ ศาลาการเปรียญวัดแกงเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายศาสตรศิลป์ มโนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแกงเลี้ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านแกงเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ร่วม..... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 10)

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนนายธรณินทร์ มะโนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านอะลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระรา

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนนายธรณินทร์ มะโนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านอะลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ..... วันที่ 22 ก.ย. 2566 (ดูู 9)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนนายธรณินทร์ มะโนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านอะลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนนายธรณินทร์ มะโนรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านอะลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล..... วันที่ 21 ก.ย. 2566 (ดูู 2)

โครงการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในการอบรม พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมอบรมชี้แจงเต..... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 4)

ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร เพื่อเปิดผิวการจราจรให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ถนนบ้านปลาซิวน้อยหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้นายศุภรัตน์ สอนศิริ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร เพื่อเปิดผิวการจราจรให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ถนนบ้านปลาซิวน้อยหมู่ที่ ๙ ตำบลห..... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 5)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนางสุชาดา พวงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านโนนใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ป..... วันที่ 16 ก.ย. 2566 (ดูู 1)

ครงการควมคุม ลด ละ เลิก สารเคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มงานแปลงใหญ่บ้านแกงเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเกษตรกร โครงการควมคุม ลด ละ เลิก สารเคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มงานแปลงใหญ่บ้านแกงเลี้ยว..... วันที่ 16 ก.ย. 2566 (ดูู 2)

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายสุพิศ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายนายไพทูรย์ ชิดตภักดิ์ บ้านหนองผำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านห

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายสุพิศ บัวพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายนายไพทูรย์ ชิดตภักดิ์ บ้านหนองผำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพร..... วันที่ 15 ก.ย. 2566 (ดูู 2)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายนายประดิษฐ พรมงาม ผู้ใหญ่บ้านหนองดุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระรา..... วันที่ 15 ก.ย. 2566 (ดูู 4)

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกรณีเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้นายศุภรัตน์ สอนศิริ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นายชาตรี ตราวนิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายแผน นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกรณีเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนอง..... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 1)

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายนายไพทูรย์ ชิดตภักดิ์ บ้านหนองผำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชน

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายนายไพทูรย์ ชิดตภักดิ์ บ้านหนองผำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนว..... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 2)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายนายไพทูรย์ ชิดตภักดิ์ บ้านหนองผำ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านหนองผำ หมู่ที่ ๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวท..... วันที่ 13 ก.ย. 2566 (ดูู 2)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ กองทุนหมู่บ้านปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนายนัฐกานต์ มะโนรัตน์ กำนันตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านปลาซิว หมู่ที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนา..... วันที่ 12 ก.ย. 2566 (ดูู 4)

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายมนูญ งามศิริ ผู้ใหญ่บ้านเขวา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านเข

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนายมนูญ งามศิริ ผู้ใหญ่บ้านเขวา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านเขวา หมู่ที่ ๘ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระร..... วันที่ 11 ก.ย. 2566 (ดูู 1)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเขวา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนายมนูญ งามศิริ ผู้ใหญ่บ้านเขวา ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านเขวา หมู่ที่ ๘ ร่วมพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณ..... วันที่ 10 ก.ย. 2566 (ดูู 1)

โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสาด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายนายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในพิธี พร้อมนางรัชฎา พนารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองสาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประชาชนบ้านหนองสาด หมู่ที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการ..... วันที่ 9 ก.ย. 2566 (ดูู 2)