เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 65   3 ก.พ. 2566 137
การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 มี.ค. 2565 166
รายงานผลการสำรวนความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน   4 ม.ค. 2564 172
แบบปสอบถาม   4 ม.ค. 2564 163
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2563 202
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2563 188