เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลหนองใหญ่

 ประวัติความเป็นมา

        ความเป็นมาของตำบลหนองใหญ่  อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  จากการเล่าต่อๆกันมา เดิมตำบลหนองใหญ่ในปัจจุบันนี้ เป็นตำบลใหม่ แยกออกจากตำบลตาโกน อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ    มาตั้งตำบลใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีนายคำ  สมศรี  เป็นกำนันคนแรก ต่อมา พ.ศ. 2535 มีการตั้งกิ่งอำเภอ  เมืองจันทร์ โดยใช้โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์เป็นที่ทำการกิ่งอำเภอชั่วคราว ใช้สภาตำบลหนองใหญ่เป็นสถานีตำรวจกิ่งอำเภอเมืองจันทร์ ชั่วคราว (ปี ๒๕๔๐ เป็นอำเภอเมืองจันทร์) และยังมีสถานที่สำคัญได้แก่ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งเมื่อ ๒๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองจันทร์ระดับประถมศึกษา และวัดบ้านปลาซิว  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนา
วันที่ : 21 มีนาคม 2564   View : 1216