เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบลหนองใหญ่
 
ที่ตั้ง เนื้อที่และอาณาเขต
1 ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจันทร์ประมาณ 2.8 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ 41 กิโลมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 531 กิโลเมตร
2 เนื้อที่
เทศบาลตำบลหนองใหญ่ มีเนื้อที่โดยประมาณ 25.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,231.25 ไร่
3 ลักษณะภูมิประเทศ
       เทศบาลตำบลหนองใหญ่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ดินเป็นดินร่วนปนทราย
       ทิศเหนือ ติดเขต อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
       ทิศใต้ ติดเขต ตำบลเมืองจันทร์
       ทิศตะวันออก ติดเขต ตำบลเมืองจันทร์
       ทิศตะวันตก ติดเขต ตำบลตาโกน
4 ลักษณะภูมิอากาศ
       - ฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย  30-37 องศาเซลเซียส
       - ฤดูฝน เตือน มิถุนายน - ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 26-30 องศาเซลเชียส
       - ฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียส
5 ข้อมูลประชากร
มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน จำนวน 943 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 3,948 คน
       1.บ้านปลาซิว

       2.บ้านหนองผำ

       3.บ้านอะลาง

       4.บ้านหนองดุม

       5.บ้านหนองสาด

       6.บ้านแกงเลี้ยว

       7.บ้านป่าอ้น

       8.บ้านเขวา

       9.บ้านปลาชิวน้อย

       10.บ้านหนองใหญ่

       11.บ้านโนนดู่

       12.บ้านโนนใหญ่

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2307