เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

เทศบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 7

เทศบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
คำแถลงการรายจ่าย   12 พ.ค. 2564 228
คำแถลงประมาณการรายรับ   12 พ.ค. 2564 230
เทศบัญญัติรายจ่าย 64   12 พ.ค. 2564 209
รายงานประมาณการรายรับ   12 พ.ค. 2564 190
บันทึกหลักการและเหตุผลรายจ่าย   12 พ.ค. 2564 219
รายงานประมาณการรายจ่าย   12 พ.ค. 2564 189
บันทึกรายละเอียดหลักการ   12 พ.ค. 2564 187
บันทึกแบ่งตามงาน   12 พ.ค. 2564 210
รายละเอียดคำแถลง   12 พ.ค. 2564 199
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย   12 พ.ค. 2564 206
รายละเอียดประมาณการรายรับ   12 พ.ค. 2564 206
ส่วนที่ 1 คำแถลง   12 พ.ค. 2564 225