เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายบุญเลี้ยง สุทธปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
เบอร์โทร : 0982265869


นายชานน รอดชัยภูมิ
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0945432004


นายวิฑูรย์ มีทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
เบอร์โทร : 0620542972


นางสาวพัชรินทร์ บุตรสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0964703498


นางสาวรุ่งฤดี กันแก้ว
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0972932183


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา