เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 พ.ค. 2564 218
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 พ.ค. 2564 210
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 พ.ค. 2564 201
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 พ.ค. 2564 197
เทศบัญญัติรายจ่าย 64   7 พ.ค. 2564 222
คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 พ.ค. 2564 195
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   29 ต.ค. 2563 200
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562   25 ต.ค. 2562 203