เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางอัจฉารา ศรชัย
ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0892864281


นางพงษ์สุดา ผลสุข
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0874959419


นายลำภูล เพชรนาม
สท.เขต 1
เบอร์โทร : 0883546577


นางทานตะวัน ภักดิ์ดี
สท.เขต 2
เบอร์โทร : 0896788643


นายสุรีย์ บุตรแสง
สท.เขต 1
เบอร์โทร : 0827544017


นางพรรศรี ลีตรี
สท.เขต 2
เบอร์โทร : 0890023595


นางอุบล บุตรเพชร
สท.เขต 1
เบอร์โทร : 0611260543


นายสงวน ลำนาค
สท.เขต 2
เบอร์โทร : 0881327199


นายกิติศักดิ์ จักสาน
สท.เขต 1
เบอร์โทร : 0945433388


นางคำสุข บุตรสา
สท.เขต 2
เบอร์โทร : 0657527865


นางสุชาดา แจ้มจรัสเชื้อสกุล
สท.เขต 1
เบอร์โทร : 0862462348


นายสิทธิกร ทินกรกำธร
สท.เขต 2
เบอร์โทร : 0814933213