เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 8

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เพื่ออนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564   7 ก.ย. 2563 117
รายงานประชุมสภาอนุมัติโอนประปา   7 ก.ย. 2563 171