เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565   7 มี.ค. 2565 164
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 พ.ค. 2564 230
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 พ.ค. 2564 208