เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570   3 ก.พ. 2566 160
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)   27 ก.ค. 2562 236
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2565   27 มิ.ย. 2562 315
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   27 มิ.ย. 2562 241
แผนพัฒนาท้องถิ่น( ปี 2561 –2565)   14 มิ.ย. 2562 339
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565   1 ต.ค. 2560 224