เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตําบลหนองใหญ่ อําเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดทำถังขยะเปียกลดร้อนโลก เพื่อลดปริมาณคาร์บอน          ...

27 ก.พ. 2567 109
ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้รับการรับรอง - รับรองมาตรฐานGAP 170 ครัวเรือน พื้นที่ 1,405 ไร่ - รับรอ.....

30 พ.ย. 2564 477
"สบู่แฮนด์เมด"สูตรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่

"สบู่แฮนด์เมด"สูตรธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ...

30 ก.ย. 2564 359