เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   29 เม.ย. 2567 100
แผนการป้องกันการทุจริต   26 ก.พ. 2567 35
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566   14 ก.พ. 2566 102
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 2566-2570   11 ต.ค. 2565 127
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 2566-2570   11 ต.ค. 2565 108
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2562-2565)   6 ม.ค. 2565 165
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลหนองใหญ่ 2564   12 พ.ค. 2564 345
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   15 พ.ค. 2560 235
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปี 2561 - 2564   15 พ.ค. 2560 204