เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 8

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น   3 พ.ค. 2564 283
พรบ.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542   3 พ.ค. 2564 182
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลหนองใหญ่   28 เม.ย. 2564 219