เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง   25 มี.ค. 2567 22
แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงครั้งที่ 3   27 มี.ค. 2566 98
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ปรับปรุงครั้งที่ 3   27 มี.ค. 2566 87
ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ   25 มิ.ย. 2564 274
ประการเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี   7 มิ.ย. 2564 305
แผนอัตรากำลัง พนักงานเทศบาล 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1   7 พ.ค. 2564 267