เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 13
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 12
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2565   30 ธ.ค. 2565 13
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2565   28 ต.ค. 2565 10
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกันยายน2565   30 ก.ย. 2565 4
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนสิงหาคม2565   31 ส.ค. 2565 4
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม2565   29 ก.ค. 2565 4
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 6
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2565   31 พ.ค. 2565 7
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษยน 2565   29 เม.ย. 2565 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2565   15 มี.ค. 2565 80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 54