เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2566   31 มี.ค. 2566 80
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 90
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2566   31 ม.ค. 2566 82
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2565   30 ธ.ค. 2565 82
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 84
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2565   28 ต.ค. 2565 79
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกันยายน2565   30 ก.ย. 2565 75
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนสิงหาคม2565   31 ส.ค. 2565 70
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกรกฎาคม2565   29 ก.ค. 2565 80
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2565   30 มิ.ย. 2565 70
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2565   31 พ.ค. 2565 71
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษยน 2565   29 เม.ย. 2565 69
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนมีนาคม 2565   15 มี.ค. 2565 148
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนมกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 136
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนธันวาคม 2564   7 ม.ค. 2565 125
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 123
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 133