เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแลประพฤติมิชอบ   23 เม.ย. 2567 29
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   21 มี.ค. 2566 88
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 เม.ย. 2565 155
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจาประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตาบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   30 เม.ย. 2564 241