เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน   25 มี.ค. 2567 5
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   10 ก.พ. 2565 150
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   12 พ.ค. 2564 206