เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   24 เม.ย. 2566 14
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 2564 121