เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   5 มิ.ย. 2566 308
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   5 มิ.ย. 2566 417
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   24 เม.ย. 2566 372
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   12 พ.ค. 2564 218