เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)   3 เม.ย. 2566 7
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   7 มี.ค. 2565 63
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566)   7 มี.ค. 2565 56
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   7 มี.ค. 2565 64
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   7 มี.ค. 2565 54
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   7 มี.ค. 2565 53
มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   12 พ.ค. 2564 109
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 2564-2566   5 พ.ค. 2564 162
ประกาศนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2563 119