เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)   3 เม.ย. 2566 83
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   7 มี.ค. 2565 103
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (2564-2566)   7 มี.ค. 2565 100
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   7 มี.ค. 2565 110
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   7 มี.ค. 2565 96
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   7 มี.ค. 2565 98
มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   12 พ.ค. 2564 150
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 2564-2566   5 พ.ค. 2564 201
ประกาศนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2563 160