เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)   29 มี.ค. 2567 40
รายงานการดำเนินงานประจำปี   25 มี.ค. 2567 10
รายงานการดำเนินงานประจำปี   25 มี.ค. 2567 15
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)   12 ต.ค. 2565 80
ประกาศรายรับ - การจ่ายเงิน ปี 2564   7 มี.ค. 2565 155
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   12 พ.ค. 2564 197