เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 20

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)   12 ต.ค. 2565 52
ประกาศรายรับ - การจ่ายเงิน ปี 2564   7 มี.ค. 2565 108
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   12 พ.ค. 2564 162