เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 4

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   8 ม.ค. 2567 19
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลหนองใหญ่   12 พ.ค. 2564 282