เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566   3 เม.ย. 2566 11
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 เม.ย. 2566 11
ข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2565   7 มี.ค. 2565 70
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565   7 มี.ค. 2565 64
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปรีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 มี.ค. 2565 68
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   12 พ.ค. 2564 230
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหนองใหญ่   1 พ.ย. 2562 222