เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ   29 มี.ค. 2566 90
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31มีนาคม 2565)   15 มี.ค. 2565 174
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)   5 เม.ย. 2564 200
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)   31 มี.ค. 2564 210