เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 86

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   23 ก.พ. 2566 84
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565   7 มี.ค. 2565 806
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564   3 พ.ย. 2563 1425