เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


ออนไลน์ : 5

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตราทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562   21 มี.ค. 2566 95