เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ออนไลน์ : 4

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2562   21 มี.ค. 2566 87