เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   8 เม.ย. 2565 162
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินการ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาสที่ 2   9 เม.ย. 2564 198