เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่สนธิกำลัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบ น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่สนธิกำลัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบ น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและเทศบาลตำบลหนองใหญ่สนธิกำลัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลและวางท่อสูบน้ำบริเวณน้ำหนองแสง บ้านอะลาง หมู่ที่ ๓ไป หนองแกงเลี้ยว บ้านแกงเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
วันที่ : 26 เมษายน 2566   View : 342