เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


ออนไลน์ : 28

Gallery :: ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในกิจกรรมมีนายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจันท ร์และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
๑.เวลา ๐๗.๐๐ น พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดปลาซิว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
๒.เวลา ๐๘.๓๐ น พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองจันทร์ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2566   View : 187