เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ


ออนไลน์ : 20

Gallery :: ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 18 ตุลาคม 2566   View : 38