เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคมเป็นต้นไป


ออนไลน์ : 18

Gallery :: โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคมเป็นต้นไป
????โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่????
????เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567
????ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคมเป็นต้นไป
????คุณสมบัติ
1 .เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
2. ต้องมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่
????หลักฐานในการลงทะเบียน
1 . ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรง จำนวน 2 รูป
????สมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่
ในวันและเวลาราชการ
????ประกาศรายชื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2566
ทางเว็บไซต์ www.tumbonnongyai.go.th
และติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองใหญ่
????ติดต่อสอบถามได้ที่
????045-60-3076
????093-392-8326
????นางสาวจันทร์จิรา เย็นใจ นักพัฒนาชุมชน
????090-284-1141
????นาย ณรงค์ชัย แจ่มจรัสเชื้อสกุล ผช.นักพัฒนาชุมชน
วันที่ : 19 ตุลาคม 2566   View : 55