เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 4

Gallery :: กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่ทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลาซิว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสาด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 12 มกราคม 2567   View : 96