เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออก


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลหนองใหญ่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไข้เลือดออก????เรื่อง #โรคไข้เลือดออก
????โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อโดยมีสาเหตุมาจากยุงลาย Aedes Aegypti ตัวเมียกัด เมื่อยุงกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) จะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสเดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง พร้อมที่จะติดต่อไปยังคนอื่น แล้วนำเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นเด็ก โรคนี้มักจะระบาดในฤดูฝน แต่ปัจจุบันพบได้ตลอดทั้งปี
????#วงจรยุงลายตัวร้ายรอบตัว (สาเหตุโรคไข้เลือดออก)
????#สาเหตุ
ยุงลาย เป็นพาหะตัวร้ายที่เราควรหลีกเลี่ยง ส่วนใหญ่แล้วคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิคุ้มกันโรค แต่เด็กหรือคนที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง เชื้อไข้เลือดออกจะเข้าทำลายระบบการไหลเวียนของเลือดได้ง่าย
????#อาการ
อาการเบื้องต้นที่พบหลังติดเชื้อไข้เลือดออกมักมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป แต่มีข้อสังเกตดังนี้
มีไข้สูงฉับพลัน 38.5-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน มีจุดเลือดตามตัว
????#กรณีอาการรุนแรง จะมีเลือดกำเดาไหล ถ่ายหรืออาเจียนเป็นเลือด มีอาการตับโต เมื่อกดจะเจ็บชายซี่โครงขวา และหากรุนแรงมากจะเกิดภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะช็อก ช่วงไข้ลด จะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาและเร็ว เกล็ดเลือดต่ำ รวมไปถึงไตวาย ซึ่งนับเป็นอันตรายที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้
????#การรักษา
การรักษาเบื้องต้น คือ ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอล ห้าม ใช้ยาแอสไพริน หรือไอบูโปรเฟน เพราะจะทำให้เลือดออกง่ายขึ้น ดื่มน้ำมากๆ และคอยเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ทันที เมื่อเริ่มมีอาการ
????#การป้องกัน
การป้องกันที่ดีที่สุด คือการกำจัดและหลีกเลี่ยงการถูกยุงลายกัด ได้แก่
- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง, ใช้ทรายอะเบทใส่บ่อน้ำ หรือปล่อยปลาหางนกยูงเพื่อกำจัดลูกน้ำ
- ใช้สารเคมีพ่นกำจัด
- ป้องกันการถูงยุงกัด โดยจุดยากันยุง, ทาโลชันกันยุง และปกป้องร่างกายด้วยเสื้อผ้าแขนยาว ขายาว

เพื่อเป็นสื่อความรู้ #ด้วยความหวังดีจากเทศบาลตำบลหนองใหญ่ 
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566   View : 116
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :