เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับ นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ขอแสดงความยินดี กับ นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่

เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ????????ขอแสดงความยินดี กับ นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่
โดย
????นายพุทธพงษ์ ภูมลา นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ โอนย้ายไปองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นใดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
????นางสาวกรวิภา มโนรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โอนย้ายไปองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
????นายชาตรี ตราวณิชกุล ทรัพยากรคนปฏิบัติการ โอนย้ายไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ขออวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 29 กันยายน 2566   View : 292
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :