เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองใหญ่  ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่จะดำเนินการในรอบเดือนให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ นั้น
                    เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 31 ตุลาคม 2566   View : 64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :