เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลหนองใหญ่  ได้จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ที่จะดำเนินการในรอบเดือนให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ นั้น
                    เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ จึงประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
 
 
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 31 ธันวาคม 2566   View : 75
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :