เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองใหญ่ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ รหัสสายทาง ศกถ 198 08 บ้านโนนดู่(โคกม้า) หมู่ที่ 11 บ้านหนองกสาดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษกว้าง 4 เมตรยาว 1,858 เมตรน้าเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่น้อยกว่า 7,432 เมตรเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดไฟล์
โพสโดย : sujitta   วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565   View : 471
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :