เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กิจกรรม Big cleaning day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: กิจกรรม Big cleaning day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบให้ นายอภิรักษ์ มะโนรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นางปราญชลี ดาวเรือง ปลัดเทศบาลตำบลหนองใหญ่พร้อมข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ทำความสะอาดรอบสำนักงาน เพื่อให้เกิดความความสะอาดสวยงามและพร้อมให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสโดย : ดอกหญ้า   วันที่ : 6 เมษายน 2566   View : 95
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :