เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และส่งมอบบ้านตามโครงการกองทุนผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และส่งมอบบ้านตามโครงการกองทุนผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ จันทร์นวล ปลัดอำเภอ รักษาการแทนนายอำเภอเมืองจันทร์ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นางอัจฉรา ศรชัย ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ อาสาพัฒนาชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และส่งมอบบ้านตามโครงการกองทุนผ้าป่าแก้จนคนเมืองจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๖ได้แก่บ้าน
๑.นางรัตน์ เสียงชอบ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนใหญ่
๒.เด็กชายภาณุพงศ์ศรีสุวรรณบ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ ๕ บ้านหนองสาด
๓.นายอนงค์ เพชรนาม บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ ๕ บ้านหนองสาด
ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนใหญ่ตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนิการกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
โพสโดย : ดอกหญ้า   วันที่ : 3 เมษายน 2566   View : 161
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :