เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

กิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕๖๖"


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕๖๖"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ พร้อมนายชาตรี ตราวนิชกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "รวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี ๒๕'๖๖" โดย อบจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมส่งกำจัด เทศบาลตำบลหนองใหญ่ คัดแยกขยะ และรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน เป็นจำพวกหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้ว กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น นำส่งกำจัด
โพสโดย : ดอกหญ้า   วันที่ : 17 มีนาคม 2566   View : 260
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :