เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

พิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารน้ำใต้ดิน


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: พิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารน้ำใต้ดิน

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ นำโดยนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ มอบหมายให้นายอภิรักษ์ มะโนรัตน์รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายประดิฐษ พรมงาม ผู้ใหญ่บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ราษฎรบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ข้าราชการพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมพิธีเปิดการอบรมการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสโดย : ดอกหญ้า   วันที่ : 17 มีนาคม 2566   View : 14
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :