เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 7

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-603076
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tumbonnongyai.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาลตำบลหนองใหญ่ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่
อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
​โทรศัพท์  045-603076
View : 829